Test de plàstic

  • Inexpensive Plastic Flowerpot

    Test de plàstic barat

    L'olla de viver barata / test de flors de doble color s'utilitza principalment en paisatgisme, jardineria paisatgística, jardins privats, ecologisme comunitari, mobles per a la llar a la terra.